Vi hyvlar kommunens enskilda vägar

Arkivmaterial

Person och hund går på lerig grusväg

Gatuavdelningen arbetar just nu med att hyvla de enskilda vägarna i kommunen.

I samband med det skär de av kanterna mot diken och blandar in materialet från vägkroppen. Under arbetet kan vägbanan bli lite lös och upplevas som halkig.

Håll gärna en lägre hastighet tills vägen har stabiliserat sig, dels för att vägen ska hålla sig längre, men också för din egen skull.