Vikstaskolan - säger woooow

Arkivmaterial

Elev åker linbana på skolgård

Vikstaskolan byggdes på 1970-talet men hade under början av 2010-talet börjat spela ut sin roll. Skolan var för liten i förhållande till elevantalet och den var hårt sliten. Nu har eleverna fått en helt ny skola med wow-känsla.

Kommunen kom ganska snabb fram till att en nybyggnation skulle vara en långsiktigt bättre investering än renovering. Eftersom nya bostadsområden växt fram i närområdet beslutade kommunfullmäktige 2019 att den nya skolan skulle placeras på samma plats.

I augusti 2021 stod delar av den nya skolan klar och i januari 2022 var hela skolan färdigbyggd. Här får du en första titt men håll utkik i kommunens kanaler för när pandemin har släppt planerar vi att bjuda in till öppet hus så att du som vill kan besöka den nya Vikstaskolan.

Nästan 10 0000 kvadratmeter

viksta_matsal.jpg

Vikstaskolan är ungefär 9 500 kvadratmeter och har plats för drygt 500 elever.
I skolan finns tillagningskök, matsal och en kafeteria, som kan användas vid arrangemang i den fullstora sporthallen. Fasaden består av värmebehandlad furu och tegel och sporthallen är byggd i Paroc-element. Vissa lägre tak är belagda med sedum.

Skolan tog drygt två år att bygga för totalentreprenören Peab och har kostat 190 miljoner kronor.

Skolgård som fem fotbollsplaner

Barnens skolgård är nästan lika stor som fem fotbollsplaner. Där finns två stora klätterbanor, asfalterad pumptrack, längdhoppsgrop, linbana, två grillplatser, gungor, kompisgungor, stor sandlåda, pulkabacke, utescen, lekskog, sittmöbler, och fotbollsplan.

Vissa ytor i utemiljön är ännu inte klara och kommer att färdigställas under våren då till exempel en multiarena med konstgräsplan ska monteras.
Den stora sporthallen och utemiljön är gjord med tanken att de ska användas av både skola och allmänhet.

Vad tycker elever och personal?

viksta_klassruml.jpg

Vid vårterminens start fick personalen tillgång till skolans alla ytor och kunde hälsa samtliga elever, från gamla Vikstaskolan och Stenåsenskolan, välkomna.

Vad är bra med den nya skolan?

Telma, elev

”Den är ny och fräsch, fina lokaler.”

Emilia, elev

”Det är nya och fräscha lokaler. Jag trivs jättebra.”

Alyssa, elev

”Matsalen är större och det är mycket bättre mat.”

Julia, elev

”Det är nytt, fräscht och stort. Utemiljön är bra men jag saknar fotbollsplan.”

Victoria Ekström, lärare

”Det är ljust och fint. Det lockar till skapande och inlärningsmiljöerna är väldigt trevliga. Jag upplever att eleverna värnar om och är stolta över sin skola.”

Niclas Larsson, rektor

”Vi har fått vara med och påverka. Fokus har varit att få bra undervisningsmiljöer med bra akustik, ljus, teknik och att få bort saker som kan störa. Jag tycker vi har lyckats bra. Vi har haft en byggrupp, med personal från skolan och totalentreprenören PEAB, där vi kunnat diskutera oss fram till olika val. Vi har mycket luft och ytor som påverkar atmosfären i skolan positivt och även många grupp- och konferensrum som underlättar för oss”

viksta_idrottshall.jpg