Kils kommun har sänkt sin energiförbrukning

Kils kommun har på grund av den ansträngda energisituationen arbetat för att sänka kommunens energiförbrukning. När arbetet påbörjades under 2022 var målet att sänka förbrukningen med åtminstone 10 procent jämfört med året innan.

– Verksamheterna och den arbetsgrupp vi satt ihop har gjort ett jättebra jobb och vi har redan sänkt energiförbrukningen i kommunen med 15 procent. Det tycker jag är imponerade, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

Beslutet om att släcka delar av gatubelysningen har gett snabb effekt och nu fortsätter Kils kommun att byta till LED-lampor, (2021 byttes 400 lampor och 2022 byttes ytterligare 400 stycken). Under 2023 kommer ytterligare 400 lampor att bli LED.

Några fler exempel där Kils kommun sänkt energiförbrukningen är

  • sänkt temperatur i lokaler där det sällan vistas personal (förråd etcetera),
  • optimering av de större fastigheternas ventilationsaggregat,
  • effektivisering av körtider och processer för pumpar i reningsverk
  • samt tidsstyrning på fastigheters fasadbelysning.

– Under december installerade vi en ny anläggning med solpaneler. Vi har påbörjat en utredning av vilka fler fastigheter vi ska installera solpaneler i. Den ska vara klar innan sommaren. Kopplingen egentillverkad energi och laddning av våra elfordon är självklar så det ingår också i utredning. Kommunfullmäktige har satt upp ett tydligt mål att vi till och med 2026 ska tillskapa solcellsproducerad el som motsvarar 6 megawatt och att de fordon vi byter till ska vara fossilfria, säger Ola Mossberg, kommundirektör i Kils kommun.

 

# # #

För mer information vänligen kontakta

Ola Mossberg, kommundirektör,
0554-195 41, ola.mossberg@kil.se

Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande
0554-191 70, anders.johansson@kil.se