2
Störningar

Störningar

2
0
Pågående arb.

Pågående arbeten

0
Inga pågående arbeten just nu
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Miss i tillstånd för bergvärme

Kils kommun har felaktigt gett tillstånd för installation av bergvärme inom ett område där det inte tillåts. Kommunen får nu rätta till misstaget och stå för de kostnader som privatpersonen lagt ut i samband med installationen.

Beslutet har fattats av förvaltningen på delegation av myndighetsnämnden.

– Orsaken till misstaget är den mänskliga faktorn och för att i framtiden undvika liknande misstag så kommer rutiner, beslutsnivåer att ses över, men också tillgängligt kartmaterial som ska vara stöd till handläggning i liknande ärenden, säger kommundirektör Jan-Olov Ragnarsson.

Några fler tillstånd för bergvärmeanläggningar kommer inte att ges inom aktuellt område.

Kils kommun beklagar det inträffade och de olägenheter sökanden får i samband med de åtgärder som kommer att vidtas.

Bakgrund

Sedan 2018 så finns ett beslutat vattenskyddsområde till skydd för Kils kommuns vattentäkt belägen vid Fryksta. Vattenskyddsområdet består av en primär zon och en sekundär zon. Inom båda zonerna finns begränsningar på vad som får göras.

Inom den primära zonen får inte anläggningar för att ta värme ur berg anläggas. Olyckligtvis så har en ansökan inom den primära zonen behandlats positivt. Ett beklagligt misstag som på intet sätt kan lasta sökanden.

Åtgärder

Anläggningen som är färdigställd, men inte tagen i bruk, kommer att tas bort och Kils kommun kommer att erbjuda den sökande ett alternativ med att ta värme från Fryken istället, vilket är genomförbart inom den aktuella skyddszonen.

Kommunens bedömning är att vattenskyddsområdet inte tagit någon skada av det inträffade. Kostnaderna för misstaget kommer att tas av kommunen och sökanden kommer inte att få några kostnader för åtgärderna.

– Kommunens kostnader täcks av vår försäkring, men en självrisk kommer att belasta kommunen. Vi beklagar det som hänt och ska rätta till rutiner, delegationer och stödmaterial för att det inte ska hända igen, säger Jan-Olov Ragnarsson.

# # #

För mer information vänligen kontakta

Jan-Olov Ragnarsson, kommundirektör Kils kommun
0554-191 13, jan-olov.ragnarsson@kil.se

Pressmeddelanden