Nytt försök - Välkommen på pressvisning till Vikstaskolan

Arkivmaterial

Välkommen på pressvisning till Vikstaskolan måndagen den 21 februari klockan 13.00. Vi vill gärna visa dig runt och berättar om den nya skolan. Vi samlas vid grillplatsen strax bredvid Vikstaskolans parkering.

– Vikstaskolan är en välbehövlig satsning och den hittills största investeringen hittills i Kils kommun. Här finns inte bara fräscha undervisningslokaler, eleverna har också både klätterpark och pumptrackbana, säger Anders Johansson (S).

– Förväntningarna var höga men har överträffats med fullträffar både vad gäller ute- och innemiljö, säger Kenneth Bengtsson (C).
Elever och personal har haft tillträde till skolans samtliga lokaler sedan skolstarten 10 januari.

– Vi avslutade den första veckan med lite festligheter för att fira att alla är på plats. Vi är otroligt nöjda med våra anpassade inomhuslokaler och den fantastiska utemiljön, säger rektor Niclas Larsson.

Välkommen till Vikstaskolan!

# # #

Mer information

För mer information vänligen kontakta

Roger Kvarnlöv, kommunikationschef
0554-191 46, roger.kvarnlov@kil.se
eller kommunikatör 0554-198 01 

Björn Ahlstedt, projektledare
0554-199 93, bjorn.ahlstedt@kil.se

Bakgrund och fakta

Bakgrund

Den ursprungliga Vikstaskolan byggdes på 1970-talet. Under början av 2010-talet hade den gamla skolan börjat spela ut sin roll. Skolan var för liten i förhållande till elevantalet och den var hårt sliten.

I ett första skede diskuterades en renovering och tillbyggnad men ganska snart stod det klart att en nybyggnation skulle vara en långsiktigt bättre investering. Då kommunen expanderat i form av nya bostäder i närområdet fattade kommunfullmäktige 2019 beslut om att en ny skola skulle byggas.
I augusti 2021 stod delar av den nya skolan klar och i januari 2022 var hela skolan färdigbyggd.

Fakta

Vikstaskolan är ungefär 9 500 kvadratmeter och har plats för drygt 500 elever.
I skolan finns tillagningskök, matsal och en kafeteria som kan användas vid arrangemang i den fullstora sporthallen. Fasaden består av värmebehandlad furu och tegel och sporthallen är byggd i Paroc-element. Vissa lägre tak är belagda med sedum.

Skolan tog drygt två år att bygga för totalentreprenören Peab och har kostat 190 miljoner kronor.

Utemiljön

Barnens skolgård är nästan lika stor som fem fotbollsplaner. Där finns två stora klätterbanor, asfalterad pumptrack, längdhoppsgrop, linbana, två grillplatser, gungor, kompisgungor, stor sandlåda, pulkabacke, utescen, lekskog, sittmöbler, och fotbollsplan.

Vissa ytor i utemiljön är ännu inte klara och kommer att färdigställas under våren då till exempel en multiarena med konstgräsplan ska monteras.
Den stora sporthallen och utemiljön är gjord med tanken att de ska användas av både skola och allmänhet.