Raster och skolgård får eget arbetslag på Sannerudsskolan

Arkivmaterial

Den här veckan börjar Sannerudsskolan f-6 en ny skolgårdsverksamhet där ett eget arbetslag ansvarar för skolgården och rasterna. Torsdag 26 augusti är det officiell start med uppblåsbara hinderbanor och bungyrun.

Sannerudsskolan f-6 deltar i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Initiativet med den nya skolgårdsverksamheten är en del av det arbetet. Pedagoger och rektor har bland annat konstaterat två saker:

  • Om lärarna inte behöver vara rastvärdar har de bättre förutsättningar att förbereda och avsluta sina lektioner och möta upp sina elever efter rast.
  • Om det finns en pedagoggrupp som är specialiserad på rastverksamhet ökar möjligheterna att säkerställa trygga och inspirerande raster.

Fritidspedagoger blir rastexperter

Sannerudsskolan f-6 inför därför ett nytt system och ett nytt arbetslag som kommer att arbeta specifikt med skolgårds- och rastverksamheten. Det är pedagogerna på fritids som utgör det nya arbetslaget.

Tidigare delade alla kollegor på uppgiften och det kunde vara olika rastvärdar under en och samma rast. Det gjorde att det ibland blev svårt att få en helhetsbild av rasterna och att systematiskt utvärdera sådant som behövde följas upp eller åtgärdas.

– Det här innebär att det är samma personer som möter eleverna varje dag, varje rast och hela rasten. Det nya systemet kommer att leda till en förbättrad helhetssyn på rasten, på eleverna och deras behov, säger Kim Åsbom, lärare i fritidshem och del av arbetslaget.

Hoppas på ökad trivsel och trygghet

– Rasterna är en viktig del av elevernas skoldag som påverkar trivseln och tryggheten i skolan. Vi tror att det här kommer att stärka vårt arbete med raster och skolgårdsverksamhet och även förbättra möjligheterna till lärande, säger Aron Åslund, rektor för klass f-6 på Sannerudsskolan.

###

Vi välkomnar media på invigningen

Invigningen, med bland annat uppblåsbara hinderbanor och bungyrun, sker
torsdag 26 augusti klockan 9.30–12.30.

För mer information, vänligen kontakta

Aron Åslund, rektor 0554-192 36, aron.aslund@kil.se
eller Kim Åsbom, lärare i fritidshem 070-405 65 01, kim.asbom@kil.se