Rättvisare taxa ger resultat för miljön

Arkivmaterial

I april förra året infördes en ny avfallstaxa i Kils kommun. Syftet var att förbättra sorteringen av matavfall. Åtgärden blev lyckad för både miljö och ekonomi. Den årliga besparingen beräknas bli 200 000-250 000 kronor.

Under flera år har kvaliteten på matavfall varit alltför dålig i Kil - mycket plast och annat skräp har lagts i matavfallskärlen. Det orsakade stora kostnader, bland annat eftersom avfallet fick köras till Borås istället för Karlskoga, som inte hade möjlighet att ta emot det. Kommunfullmäktige beslutade därför att förändra avfallstaxan från och med april 2020.

Lyckad åtgärd

Den nya miljöstyrande taxan innebär att det är billigare för kunden att sortera rätt än att inte göra det. De som väljer att avstå från sortering får en högre taxa. Åtgärden är lyckad.

– Det har varit framgångsrikt, så från 1 januari så kör vi nu matavfallet till Karlskoga igen, istället för Borås. Det är mycket glädjande, säger Leif Östlind, vd för Kils Avfallshantering AB.

Kostnaden minskar med någonstans mellan 200 000 och 250 000 kronor årligen jämfört med 2020, enligt Leif Östlind.

– Nu kan vi göra annat för de pengarna. Vi vill verkligen tacka kommuninvånarna för att de har hjälpt oss att förbättra kvalitén på matavfallet.

###

Du kan läsa mer om den miljöstyrande taxan på:
https://www.kil.se/Ditt-avfall-ar-vardefullt/kil-far-miljostyrande-avfallstaxa

För mer information, kontakta

Leif Östlind, vd Kils Avfallshantering AB, Kils Energi AB
0554-191 88

leif.ostlind@kils-energi.se