1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Förslag: Ny skola på Viksta och renoverad förskola på Stenåsen

Arkivmaterial

I januari 2019 kommer politikerna i Kil att ta ställning till ett tjänstemannaförslag om en ny skola på Viksta. Förslaget är att den nya skolan ska stå klar 2022. Den kommer då att ha plats för tre klasser per årskurs (förskoleklass till år 6).

På sikt innebär förslaget att Stenåsenskolan renoveras och byggs om till en modern och sammanhållen förskola när den nya Vikstaskolan är klar. Stenåsenskolans elever kommer då att erbjudas plats i den nya skolan på Viksta.

– Det övergripande syftet med förslaget är att förbättra lär- och lekmiljöer och höja kvalitén för våra barn och elever. Det finns många fördelar med en ny skola, säger Mats Brorsson som är sektorchef för familj och utbildning i Kil.

 • Vi kan erbjuda ämnesspecifika salar i de ämnen vi tidigare saknat. Till exempel i NO, slöjd, musik, bild och teknik. De nya salarna ger möjligheter som vi tidigare saknat, till exempel laborationer i NO-ämnen.
 • Skolsköterska, kurator, specialpedagog och speciallärare jobbar heltid på skolan och finns närmare eleverna.
 • Fritidshem och förskoleklasser får ändamålsenliga lokaler.
 • En ny idrottshall inbyggd i skolan ger möjligheter till rörelse under hela skoldagen.
 • I framtiden kommer konkurrensen om pedagoger att öka. En ny attraktiv skola gör det lättare att rekrytera och bibehålla rätt personal.

Bakgrund

Vikstaskolan är idag sliten och för liten. Även skollokalerna på Stenåsen är slitna och förskolans verksamhet är utspridd på flera fastigheter. Alla lokaler är inte heller ändamålsenliga och några av förskolelokalerna är i dåligt skick.

Dialog med vårdnadshavare

De berörda vårdnadshavarna har fått information om förslaget och har fått möjlighet att lämna frågor och synpunkter. Det inkomna materialet presenteras för politiker och vårdnadshavare i mitten av december. Politikerna behandlar förslaget i januari 2019.

# # #

Mer information

För mer information vänligen kontakta:

 • Mats Brorsson, sektorchef familj och utbildning.
 • Onsdag 14 november är Mats tillgänglig mellan kl 9 och 10.
 • Telefon: 0554-191 85 eller mejl: mats.brorsson@kil.se