Farligt avfall

Barn sorterar farligt avfall i fel tunna och barnet bakom blir förfärat.

Farligt avfall kan skada människor och miljö om det hamnar på fel ställe. Var därför noga med att det hamnar på rätt ställe. Fel ställe är bland annat ditt övriga hushållsavfall eller ditt avlopp.

Är du det minsta osäker på vad som är farligt avfall?

Exempel på farligt avfall

 • Batterier
 • Elavfall
 • Målarfärg
 • Lim
 • Kemikalier
 • Lösningsmedel
 • Sprayburkar med innehåll 
 • Gasflaskor
 • Olja
 • Ljuskällor
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä