•  
 •    
 •  
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils Stadsnät

Telefon
0554-191 00
Telefontider
9.00-12.00 
E-post
kontakt@kilsstadsnat.se
Postadress
Kils Stadsnät AB, Box 88, 665 23 Kil
Besöksadress
Värmevägen 5, 665 32 Kil
Besökstider
8.00-12.00 och 13.00-16:00

Kabelanvisning

Begär alltid utsättning från Ledningskollen innan du gräver!

Vi visar var eventuell kabel ligger.

Skulle det visa sig att du gräver av en kabel och inte har begärt kabelanvisning kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

 • Kontakta  Ledningskollen  minst tre arbetsdagar före arbetets början.

 • Försök alltid närvara vid kabelutsättningen.

 • Kabelanvisning gäller en månad.

 • Handgrävning gäller inom en meter på båda sidor anvisad kabel.

 • Djup anges ej då detta kan variera p.g.a. olika anledningar.

 • Anmäl omedelbart skadad kabel eller markeringsband. 0554-192 20

 • Försök aldrig själv laga eller ta i en avsliten kopparkabel. I vissa kablar kan det förekomma spänning.

 • Se ej in i en avsliten optokabel. Risk för ögonskada.

Länkar
Senaste nytt

2018-06-01 Kontakt info

Fr. o. m. idag har vi ett nytt telefonnummer samt ny telfontid. Vi har även en ny besöksadress. Läs mer här.