Kabelanvisning

Begär alltid utsättning från Ledningskollen innan du gräver!

Vi visar var eventuell kabel ligger.

Skulle det visa sig att du gräver av en kabel och inte har begärt kabelanvisning kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

  • Kontakta  Ledningskollen  minst tre arbetsdagar före arbetets början.

  • Försök alltid närvara vid kabelutsättningen.

  • Kabelanvisning gäller en månad.

  • Handgrävning gäller inom en meter på båda sidor anvisad kabel.

  • Djup anges ej då detta kan variera p.g.a. olika anledningar.

  • Anmäl omedelbart skadad kabel eller markeringsband. 0554-191 00

  • Försök aldrig själv laga eller ta i en avsliten kopparkabel. I vissa kablar kan det förekomma spänning.

  • Se ej in i en avsliten optokabel. Risk för ögonskada.