Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils Stadsnät

Telefon
0554-194 00
Telefontider
09.00-12.00 och 13.00-15.00 
E-post
kontakt@kilsstadsnat.se
Postadress
Kils Stadsnät AB, Box 88, 665 23 Kil
Besöksadress
Rosengränd 12, 665 32 Kil
Besökstider
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Kabelanvisning

Begär alltid utsättning från Ledningskollen innan du gräver!

Vi visar var eventuell kabel ligger.

Skulle det visa sig att du gräver av en kabel och inte har begärt kabelanvisning kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

  • Kontakta  Ledningskollen  minst tre arbetsdagar före arbetets början.

  • Försök alltid närvara vid kabelutsättningen.

  • Kabelanvisning gäller en månad.

  • Handgrävning gäller inom en meter på båda sidor anvisad kabel.

  • Djup anges ej då detta kan variera p.g.a. olika anledningar.

  • Anmäl omedelbart skadad kabel eller markeringsband. 0554-191 00

  • Försök aldrig själv laga eller ta i en avsliten kopparkabel. I vissa kablar kan det förekomma spänning.

  • Se ej in i en avsliten optokabel. Risk för ögonskada.

Länkar

Beställning

Intresseanmälan fiber | Tätort

Tjänsteportal | Välj fibertjänster

Kabelanvisning

Felanmälan / Driftinfo

Fiber | Felanmälan

Kabel-TV | Sappa

Ägarbyte

Anmäl ägarbyte

Kommunala bolag

Kils kommun

Kils Energi AB

Kils Avfallshantering AB

Kilsbostäder AB

Hantverkshuset AB