•  
 •    
 •  
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils Stadsnät

Telefon
0554-191 00
Telefontider
9.00-12.00 
E-post
kontakt@kilsstadsnat.se
Postadress
Kils Stadsnät AB, Box 88, 665 23 Kil
Besöksadress
Värmevägen 5, 665 32 Kil
Besökstider
8.00-12.00 och 13.00-16:00

Kabelanvisning

Begär alltid utsättning från Ledningskollen innan du gräver!

Vi visar var eventuell kabel ligger.

Skulle det visa sig att du gräver av en kabel och inte har begärt kabelanvisning kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

 • Kontakta  Ledningskollen  minst tre arbetsdagar före arbetets början.

 • Försök alltid närvara vid kabelutsättningen.

 • Kabelanvisning gäller en månad.

 • Handgrävning gäller inom en meter på båda sidor anvisad kabel.

 • Djup anges ej då detta kan variera p.g.a. olika anledningar.

 • Anmäl omedelbart skadad kabel eller markeringsband. 0554-191 00

 • Försök aldrig själv laga eller ta i en avsliten kopparkabel. I vissa kablar kan det förekomma spänning.

 • Se ej in i en avsliten optokabel. Risk för ögonskada.

Länkar
Senaste nytt

2019-07-23

Vecka 31 har vi semesterstängt. Trevlig sommar!!

Läs mer här

2019-06-27

Det står fel telefonnummer på fakturorna som vi har skickat ut.

Rätt kontaktnummer för ekonomi frågor är 0554-191 32

2019-06-24

Senast nytt gällande Service- och Nätavgiften 2019

Läs mer här