Hantverkshuset i Kil AB

Logotyp: Hantverkshuset i Kil ABHantverkshuset i Kil AB är ett helägt kommunalt bolag som ska bidra till utveckling av kommunens näringsliv genom att i första hand upplåta mark och lokaler till industri och hantverk.

Bolaget hyr ut lokaler i fastigheterna Sannerud 1:328 och 1:329 (Gärdesgatan), Sannerud 2:173 (Allégatan), Stenåsen 1:306 (Årstidsvägen), Sannerud 2:162 (Allégatan) och Stora Kil 1:9 (Stationshuset).

Vd för bolaget är Tommy Blixt, tfn 0554-192 03
E-postadress till Hantverkshuset: hantverkshuset@kil.se

Felanmälan

Felanmälan görs dygnet runt genom SOS alarm på telefonnummer 0554-154 20. 

För övriga frågor rörande fastigheten kontakta Hans Danielsson på telefon 0554-191 14 eller hans.danielsson@kilsbostader.se

Fakturor

Så här fakturerar du oss

Besöks- och postadress

Besöksadress: Rosengränd 12

Postadress: Rosengränd 12, 665 32 Kil

 

Välkommen!

 

kil.se/dsf hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.