1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Förvaltningsbesvär

Genom förvaltningsbesvär kan bara du som berörs av ett beslut som kan överklagas, och som beslutet gått emot överklaga.

Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

 • yrke och person- eller organisationsnummer
 • postadress och adress till din arbetsplats
 • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
 • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

Kom ihåg att skriva under överklagandet.

Till vem skickar jag överklagandet?

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.