ECG Arena AB

Logotyp ECG Arena

ECG Arena är resultatet av en friskvårdssatsning i Kil.

Bolagets syfte är att äga och förvalta idrottshall för att ge företag, föreningar och medborgare goda möjligheter till friskvård, leva ett aktivt liv med motion och aktiviteter.

Företaget har sitt säte i Kil.

Bolaget ägs till 91 procent av Samhällsnytta i Kil AB och till 9 procent av ECG Arena Kil Holding AB.