Arbeten under hösten inför nytt SÄBO

Kommunfullmäktige har beslut att bygga ett nytt särskilt boende. Bygglovet har nu vunnit laga kraft och nu börjar vi med arbetet.

Med start den 23 oktober börjar vår entreprenör Byggdialog med sina arbeten inför nytt särskilt boende. De kommer bland annat att sätta upp staket, fälla träd och börja med  markarbeten.

Det nya boendet är planerat att vara inflyttningsklart år 2026. Kostnaden är beräknad till 309 miljoner kronor.

Repetition - från tidigare publicering

Kartskiss över området med utritade vägnamn tillfällig parkering och byggytor.

Övriga planerade arbeten som sker under hösten (lite repetition av det vi informerade om i september och som gäller fortfarande). Klicka här för större bild.

  • Vi stänger av Grinnemogatan (norr om särskilda boendet). Det innebär stopp för extern bil, gång- och cykeltrafik. Använd alternativa vägar.
  • Vi stängslar av ungefär halva Åkergatan för att öka säkerheten. Framkomligheten blir begränsad och vägen är prioriterad för de boende på Åkergatan.
  • Vi rekommenderar övriga i området att själva använda och hänvisa besökare till Ringvägen. Avstängningarna öppnas preliminärt vid årsskiftet 2025/2026.
  • Dagens personalparkering ligger i byggområdet. Därför planerar vi för en  personalparkering på östra sidan av väg 698, mitt emot gatuförrådet. Personalen är tänkt att använda 200 meter av den befintliga naturstigen mellan parkering och arbetsplats. Parkeringen är inte klar ännu och innan dess så kommer personalen att få parkera på KilArena. För besökare och  anhöriga så finns det en parkeringsyta vid särskilda boendet. Följ skyltning. 
  • Vi skapar en tillfällig infart för blåljusfordon och en besöksparkering vid entrén till nuvarande särskilda boende Sannerud.

Vill du få mejl vid uppdatering eller ny information?

Du kan prenumerera på information om pågående arbeten och störningar.