Nytt SÄBO, klart 2026

Lyftkran som håller i en del av de stommar som nu monteras.

Bild från stommontage (foto: Byggdialog)

Det nya särskilda boendet är planerat att vara inflyttningsklart år 2026. Kostnaden är beräknad till 309 miljoner kronor.

Just nu

Just nu arbetar vår entreprnör  med montering av stommar, det vill säga  montage av väggar, pelare, balkar och bjälklag. Arbetet är planerat att pågå en bit in under hösten med paus för semester. Under perioden kommer antalet transporter öka, buller fortsätter och att arbetsdagarna bli något längre.

Kartskiss över området med utritade vägnamn tillfällig parkering och byggytor.

Klicka här för större bild.

  • Grinnemogatan är avstängd  (norr om särskilda boendet). Det innebär stopp för extern bil, gång- och cykeltrafik. Använd alternativa vägar.
  • Halva Åkergatan är stängslad för att öka säkerheten. Framkomligheten blir begränsad och vägen är prioriterad för de boende på Åkergatan.
  • Vi rekommenderar övriga i området att själva använda och hänvisa besökare till Ringvägen. Avstängningarna öppnas preliminärt vid årsskiftet 2025/2026.
  • För besökare och  anhöriga så finns det en parkeringsyta vid särskilda boendet. Följ skyltning. 

Vill du få mejl vid uppdatering eller ny information?

Du kan prenumerera på information om pågående arbeten och störningar.