1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Snöröjning

Vinter innebär snö som kan innebära problem i trafiken. För att snösvängen ska fungera måste alla hjälpas åt och följa lagar och förordningar. 

Snöröjningsinformation

Under perioden 1 november - 31 mars har vi kontroll på väderutvecklingen dygnet runt och snöröjer vid behov. På www.kil.se/storning hittar du information om eventuella avvikelser gällande snöröjningen.

Frågor om snöröjning

Har du frågor eller synpunkter angående snöröjningen i Kils kommun, kontakta gatuavdelningen. Du når oss dagtid (07.00-16.00 måndag till torsdag, 07.00-13.00 fredag) på telefonnummer 0554-192 11. Övrig tid ringer du 054-83 06 90.

Du kan också klicka här för att lämna synpunkter via formulär.

Generella regler

Vi snöröjer vid behov, men senast när snödjupet på gatorna är över 7 cm och  på gång- och cykelvägarna när snödjupet är över 4 cm. Vi halkbekämpar efter behov.

Vi saltar vissa större vägar vid behov.

Vi sandar vid behov och prioriterar då gång- och cykelvägar och så kallade matargator med busstrafik. Vid temperatur under minus 12 grader sandar vi normalt inte eftersom kylan skapar en naturlig strävhet. Kylan gör dessutom att det är svårt att få sanden att fastna.

Prioritering vid sandning och snöröjning

Vi prioriterar följande typer av vägar när det gäller snöröjning och sandning:

 • Enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst använder.

 • Inom centralorten prioriteras gång- och cykelvägar (skolvägar) samt så kallade ”matargator”.

  Med matargator menar vi de vägar som går ihop till större utfartsvägar inom samhället till exempel Västra Torggatan ut mot Ravinvägen.

Snövall framför din infart

När vi plogar kan det ibland bli en snövall framför din fastighetsinfart. Om vi ska hinna med att ploga inom rimlig tid kan vi tyvärr inte undvika det. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att röja undan snön vid din infart, även om snövallen har uppstått av plogbilen. Du får inte köra ut snön i gatan, lägg den istället på din tomt.

Hämta sandningssand för privat bruk

Kil Montörsgatan 1, vid kommunförrådet
Tolita  Vid ryttarklubben 
Renstad
Slaktboden
Högboda Bensinmacken
Högboda Reningsverket
Fagerås Gamla Sunnevägen vid vändplanen
Nilsby Reningsverket
Bodetta Infarten/anslagstavlan
Lene Stationen
Frykåsen Vid hållplatsen

Fastighetsägare

Du som är fastighetsägare ansvarar för att snabbt 

 • avlägsna snö och is som är till besvär för gångtrafikanter

 • sanda gångbaneutrymmet eller på annat sätt motverka halkan

Fastighetsägaren får inte skotta ut snö i gatan.

Du kan underlätta kommunens snöröjning genom att parkera bilar på egen uppfart eller på anvisade parkeringsplatser.

Buskar och träd

Höjd för buskar och träd utanför tomtgränsenSom fastighetsägare är du skyldig att beskära de träd och buskar som växer utanför tomtgränsen. Tack vare detta undviker du att orsaka skador på fotgängare, arbetsfordon och träd. Fri höjd ska gälla enligt nedanstående:

Gångbana minst 2,5 meter
Vägbana minst 4,6 meter