Klipp häcken och rädda liv

Klipp häckenHäckar, träd och buskar som växer för högt eller yvigt kan skymma sikten för trafikanter och därmed orsaka olyckor, vilka lätt kan undvikas om man tar hänsyn till följande säkerhetsavstånd.

 

Överhängande träd och buskarHar du din tomt intill gatan?

Träd och buskar som växer långt över gångbanan och gatan är en fara för trafikanterna.

Över gångbanan måste det vara fritt från växtlighet upp till 2.5 meter. Grenar kan annars slå de gående i ansiktet och skymma sikt och trafikmärken.

Över körbanan ska det vara fri höjd upp till 4.6 meter.  

Bor du på en hörntomt?

Häckklipping vid hörntomt

Om du har en hörntomt bör växtligheten inom sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över gatuplanet. Det gäller 10 meter åt vardera hållet från gatukorsningen.

Om du har en hörntomt där en gång- eller cykelväg korsar en gata utanför tomten, är avståndet 5 meter in på gång- och cykelvägen. Avståndet är dock fortfarande 10 meter utmed gatan.

 

Har du utfart från tomten på gatan?

Häckklippning vid utfart

Då bör sikten vara fri minst 2.5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar inte ska vara högre än 80 cm.

Tänk på att smyga ut med bilen eller cykeln.

Det är du som är ansvarig om en olycka inträffar.


Planerar du att plantera häck?

Avstånd häckplantering

Sätt häcken minst 60 cm från tomtgränsen mot gata eller cykelbana.

Stora träd och buskar bör placeras minst 2 meter från tomtgränsen.

Rådgör gärna med dina grannar om vad de tycker om den planerade förändringen av din trädgård.