Näringsliv & arbete

Två kvinnor vid maskiner, interiör från Kils automatsvarvning

Kil har ett mångsidigt näringsliv med drygt 1 300 aktiva företag och en stark, lokal företagarkultur.

Kil är en utpräglad småföretagarkommun men det finns också större företag. Många är verksamma på en internationell marknad. Spridningen mellan olika branscher är stor och mångsidig.

Goda förbindelser är betydelsefullt

Den väl utvecklade infrastrukturen med goda förbindelser via väg, järnväg och flyg är mycket betydelsefull för företagens affärer och en fortsatt god utveckling av näringslivsklimatet.

Kil är en järnvägsknutpunkt med spår i fem riktningar. Flygplatsen ligger endast 10 minuters bilfärd från Kils centrum.

Central placering

Kommunen ligger centralt placerad mellan storstadsregionerna Stockholm-Oslo-Göteborg. Som en del i Karlstadsregionen finns Kil i en stor och aktiv arbetsmarknadsregion med närmare 140.000 invånare.

I centrum finns butiker, serviceinrättningar, restauranger och caféer.