Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för unga i Kil

Två ungdomar

Du som är mellan 16–20 år, har rätt till insats genom kommunernas aktivitetsansvar (KAA), om du avbrutit alternativt inte börjat gymnasiet eller om du gått ur gymnasiet med studiebevis.

Samordnaren för KAA ska vara ett stöd för dig när du planerar vad du vill göra. Det kan handla om:

  • Studie- och yrkesvägledning.
  • Hjälp att komma ut i praktik, åka på studiebesök med mera.
  • Motiverande och vägledande samtal.
  • Hjälp med kontakt med t ex arbetsförmedling, vuxenutbildning, ungdomsmottagning och LSS.

Välkommen att kontakta mig för frågor eller för att boka mötestid.

Annica Haataja Merchant, samordnare för KAA
Mobilnummer: 0767-258 249
E-post: annica.haataja-merchant@kil.se