Barnomsorgswebb

Digitala föräldrar - Klicka här för att logga i med bank-id

Här loggar du som vårdnadshavare in med e-legitimation till vår barnomsorgswebb.

På barnomsorgswebben kan du enkelt ansöka om barnomsorgsplats, registrera ny inkomstuppgift, ändra dina kontaktuppgifter samt göra uppsägning av din barnomsorgsplats.

Schema för ditt förskolebarn lämnar du in via Edlevo.
Schema för ditt fritidshemsbarn i Skola24.

Saknar du e-legitimation?

Du som inte har e-legitimation kan läsa mer och skaffa det på e-legitimation.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att tillhandahålla plats. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden rättslig förpliktelse.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.kil.se/dsf