Vi på Lövängens förskola

Gemensamt för oss på Lövängens förskola

  • vår positiva anda
  • vårt engagemang
  • vår kompetens och erfarenhet 

Våra avdelningar

Avdelning Humlan

Våra barn är i åldern 1–3 år. Vår målsättning är att inspirera barnen att upptäcka världen, både utom/inomhus. Gör man det så stärker det självkänslan hos barnen och känslan av att duga/inte duga behöver aldrig infinna sig. Detta medför även att barnen utvecklar sin känsla, sin fantasi och sitt eget språk.

Avdelning Nyckelpigan

Våra barn är i åldern 1–3 år. I vår verksamhet jobbar vi mycket med sång och ramsor för att få med hela kroppen då vi lär oss. Vår verksamhet speglas av värme, glädje och omtanke för att ge våra barn den trygghet som behövs för att utvecklas och bli självständig som människa. Vi, personal, vill tända gnistor i barnens ögon, göra barnen nyfikna och skratta tillsammans.

Avdelning Trollsländan

Våra barn är i åldern 4–5 år.  Vår målsättning är att barnen ska känna det roligt och lustfyllt i sitt lärande genom att vi ger barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många olika former, som lek, musik, bild och drama. Vi vill öka barnens förmåga att samarbeta och kommunicera samt träna upp sin självkänsla och sin empatiska förmåga.