Förskolan Stenåsen

Barn i förskolans egen skogStenåsens förskola består av tre avdelningar Safiren, Smaragden och Rubinen.

Vi som arbetar i förskolan ska tillsammans verka för att våra enheter är en plats för alla barn, där hög kvalitet råder och där alla tar ansvar för att verksamheten utvecklas enligt gällande läroplan och övriga styrdokument. Vi vill ha en förskola där trygghet, engagemang, glädje och utveckling ska råda.

Här kan du läsa om hur vi arbetar.
 
Under Kontakt, ovanför rubriken, hittar du en karta som visar var vi finns.