Fritidshem Fagerås

Välkommen till fritidshemmet Fyrklövern

Fritidshemmet Fyrklövern vänder sig till barn i åldrarna 6 till 13 år.

Vår uppgift är att bedriva en målinriktad och medveten planerad pedagogisk verksamhet, som ska ge barnet en meningsfull fritid tillsammans med våra pedagoger. Barnen ska vara delaktiga tillsammans med pedagogerna, för att lära sig hur demokrati fungerar.

Fritidshemmet, skolan, rektor och hemmet har ett gemensamt ansvar för ert barns utveckling och lärande.

I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens genom att utveckla tankesätt i vår fyrklöver:

Värdegrund

 • trygghet
 • delaktighet,
 • konfliktlösning
 • kompromissa

 Vägledning

 • glädje
 • skratt
 • humor
 • rörelselek 

Social kompetens

 • attityd
 • bemötande
 • empati
 • samspel

Forska

 • experimentera
 • undersöka
 • skapa
 • uppleva
 • att våga bli självständiga individer

Öppettider och telefonnummer

Fyrklöverns öppettider är klockan 07:00-18:00. Tfn. 0554-195 10.

Vi har samarbete med Lövkojan mellan klockan 06:00-07:00. Tfn. 0554-195 12. 

 

Fritidshemmet lyder under skollagen och LGR 11.