Trygghetsplan

Vår vision

På vår förskola arbetar vi medvetet med trygghet, respekt och ansvar.

Hos oss ska ingen behöva att känna sig diskriminerad eller kränkt. Vi respekterar barns och vuxnas rättigheter fullt ut.

Vår plan för likabehandling är att arbeta utifrån vår vision och våra mål. Vi arbetar med att främja barns och vuxnas rättigheter.

Förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vi följer upp och utvärderar vårt arbete under året som gått.

Här hittar du trygghetsplan för förskolan i Kils kommun.