Vi på Stenåsens förskola

På avdelningarna Smaragden och Rubinen går våra yngre barn 1-3 år och i huset bredvid har våra äldre barn 3-5 år sin verksamhet.

Vi samverkar avdelningar emellan för att skapa trygghet och tillfällen att utvecklas tillsammans. Närheten till skogen och ett tillåtande förhållningssätt möjliggör för barnen att utforska och förundras.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? @stenasensforskola_kil på Instagram.