Skola & barnomsorg

Glada förskolebarn i målarrummet

Välkommen till skolan och barnomsorgen. I menyn Skola & barnomsorg hittar du verksamheter och service.

Skolverkets utbildningsguide kan också ge dig stöd

Utbildningsguiden (Skolverkets hemsida) kan hjälpa dig som står inför ett val av förskola, skola, utbildning eller yrke. Den vänder sig till elever, föräldrar, vuxenstuderande och studie- och yrkesvägledare och står fri från kommersiella intressen.