Sannerudsskolan F-6

Ett barn som klättrar i klätterställning och tittar in i kameran och är glad.

Våra elever ska få bästa förutsättningar för sitt lärande. Rörelse är viktigt, vi lär med hela kroppen och väver in rörelsepauser i klass-rummen och erbjuder rastaktiviteter med rastpedagoger.

Nära till det mesta

Vår skola har bra förutsättningar med engagerade pedagoger, ändamålsenliga lokaler och fina anläggningar inpå skolknuten. Vi har bara 400 meter till Sannerudsvallen, en idrottsanläggning där hockeyspelaren Per Åslund och friidrottarna Irene Ekelund och Stefan Holm lagt många av sina träningstimmar. Där har vi också tillgång till konstgräsytor och fotbollsplaner.

Alldeles söder om idrottsplatsen ligger vår skog med häftiga raviner, grillplatser och vindlande stigar.

Närheten till det mesta underlättar för våra fritidselever att gå till sina aktiviteter på egen hand.

Vi har mellan 200 och 230 elever på vår skola i åldrarna sex till tretton år och vår skola är övningsskola för lärarutbildningen på Karlstad universitet.

Välkommen hem, välkommen till Sannerudsskolan