Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta elevhälsan

Föräldradialogen

Malin Lanäs, 0554-193 25

Skolkuratorer

Christina Aldeland, 0554-192 49

Linn Drufva, 0554-193 17

Skolläkare

Mikael Gustavsson, tider bokas genom skolsköterskan.

Skolsköterskor

Inger Fredriksson, 0554-192 72

Maria Werme, 0554-192 07

Stefan Nilsson, 0554-192 52

Specialpedagoger

Elisabet Thulin, 0554-195 85

Jeanette Alferi, 0554-195 81

Maria Magnusson, 0554-193 47

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Elevhälsan i Kil

 

Elevhälsans uppdrag inom förskole- och skolverksamheten är att komplettera personalens pedagogiska kompetens avseende barn och elevers utveckling samt lärande.

Det innebär att uppmärksamma förhållanden hos barn och elever samt i den omgivande miljön som kan antas påverka deras lärande.

Vi bistår också ledningen med specifik kunskap inom elevhälsoområdet, samt sam­verkar med pedagoger och övrig personal i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.

Vi kan genom våra olika professioner bidra med kunskap ur ett medicinskt, psykologiskt, psykosocialt samt specialpedagogiskt perspektiv.

I elevhälsan i Kil arbetar psykolog, skolsköterskor, skolkuratorer samt specialpedagoger.

Elevhälsans målsättning

Elevhälsan medverkar till

- att främja en arbetsmiljö med ett positivt och tryggt arbetsklimat med goda relationer mellan vuxna och barn/elever

- att stödja och arbeta för så goda möjligheter till inlärning och utveckling som möjligt för det enskilda barnet/eleven

- att aktivt motverka kränkande och diskriminerande behandling

- att arbeta för så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt för det enskilda barnet/eleven.

Råd, stöd och hjälp

Elever, föräldrar och personal är välkomna att vända sig till elevhälsan för rådgivning, stöd och hjälp. Kontaktuppgifter finns under respektive profession.

Om du behöver akut hjälp

Här hittar du telefonnummer dit du kan vända dig akut.