Skapande skola

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med åk 9.

Bidraget kallas Skapande skola och söks av skolans huvudman.

Inför läsåret 2022/2023 har Kulturrådet beviljat Kils skolor 364 800 kronor.

Handlingsplan för kultur i skolan

Klicka här för att läsa hela dokumentet "Handlingsplan för kultur i skolan"

Skapande skola

Läs mer om skapande skola