Skolsköterskor

Sannerudsskolan F-6 

Maria Werme, 0554-192 07

Sannerudsskolan 7-9

Vakant

Vikstaskolan

Medicinskt ledningsansvarig inom skolan, MLA

Camilla Spiik, 0554-192 42

Dallidenskolan, Bodaskolan, Fageråsskolan, Tolitaskolan

Helena Åkerman, 0554-199 02