Vikstaskolan F-6

Snart färdigbyggda Vikstaskolan, på bilden hus 2 men tegelbyggnad till vänster och träbyggnad till höger.

Vikstaskolan är en centralt belägen F-6 skola med ca 430 elever. Skolan är nybyggd och togs i bruk fullt ut vårterminen 2022, den ligger naturskönt placerad omgiven av stora gräsytor och skogsdungar.

Skolan har fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 till 6. Skolan har en inspirerande utemiljö som lockar till rörelse och aktivitet. Det finns tillgång till klätterpark, pumptrack, multisportarena samt gungor och linbanor.

Verksamheten och undervisningen kännetecknas av att vi har höga förväntningar på barn och elever. Den pedagogiska verksamheten karakteriseras av hög kvalitet med stor grad av delaktighet och inflytande. Skolan fokuserar på kunskaps- och värdegrundsuppdraget genom ett professionellt bemötande mot elever och vårdnadshavare samt genom att skapa trivsel och trygghet för barn och elever.

Vi är en skola som uppmuntrar eleverna att alltid göra sitt bästa och att kämpa för att lyckas.

Vikstaskolan är en övningsskola som är knuten till Karlstads universitet.