Skolskjuts

Barn står vid skolbuss

Elever i förskola och grundskola kan få skolskjuts när närhetsprincipen är uppfylld. Elever i gymnasiet har rätt till bidrag till elevresor.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2024/2025 ska vara inlämnad senast 15 april för:

 • elever som börjar i förskoleklass
 • elever som börjar i årskurs 1
 • elever som har växelvis boende
 • elever som går i anpassad gymnasieskola
 • elever som går i grundskola eller gymnasiet och av särskilda skäl behöver skolskjuts

Ansök via e-tjänst under respektive rubrik nedan.

Övriga elever med skolskjuts behöver inte ansöka, utan planeras in i skolskjutsen inför varje läsår utifrån folkbokföringsadress.

Grundskola - turer, störningar, avbokning

Störningar i skolskjutsen, som större förseningar eller inställda turer, kommuniceras via SMS till vårdnadshavare. Om du är vårdnadshavare och har bytt telefonnummer eller inte får några SMS vid skolskjutsstörningar - mejla till skolskjuts@kil.se

 

Barn och vårdnadshavare i Kil kan också ladda ned Värmlandstrafiks skol- och trafikapp Bussklubben. Den innehåller specifik information om ditt barns resa. Du kan bland annat få en notis när ditt barn har stigit på och av bussen. Läs mer om bussklubben på Region Värmlands sida

 

Region Värmland publicerar även rapporterade störningar på sin sida Störningar i skoltrafiken

 

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid avboka skolbussen till Hällestabuss, 010-585 25 00, om elev inte ska hämtas på grund av till exempel sjukdom. Detta gäller för elever som inte bor efter färdvägen, utan där skolbussen gör en avstickare för att hämta/lämna elev.

Grundskola - regler och ansökan

Ansökan om skolskjuts för kommande läsår ska vara inlämnad senast 15 april för:

 • elever som börjar i förskoleklass
 • elever som börjar i årskurs 1
 • elever som har växelvis boende
 • elever som går i grundskola eller gymnasiet och av särskilda skäl behöver skolskjuts

Övriga elever med skolskjuts behöver inte ansöka, utan planeras in i skolskjutsen inför varje läsår utifrån folkbokföringsadress.

Vid förändringar, som växelvis boende eller särskilda skäl, kan ansökan om skolskjuts göras under läsåret. Handläggningstiden är 14 dagar.

Ansök om skolskjuts för elev i grundskola årskurs F-9.

 

För att eleven ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Finns det gång- och cykelväg mäts avståndet där. I de fall skolskjuts medges gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats.

Förskoleklass-årskurs 3: 1 km

Årskurs 4-9: 2 km

Rätten till skolskjuts är undantagen inom tätbebyggt område
Se sidan 1 för åk F-6 eller sidan 2 för åk 7-9.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Elever kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven får skolskjuts.

Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende. Rätten gäller under följande förutsättningar.

 • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
 • Båda föräldrarna bor i Kils kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
 • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Elev som väljer annan skola än den anvisade skolan har inte rätt till skolskjuts om det innebär en extra kostnad för kommunen.

Steg 1: Beställ grundskolebiljett

Här beställer du som är vårdnadshavare grundskolebiljett till elev som fått beslut om att åka skolskjuts med linjetrafik (buss och tåg): Beställ grundskolebiljett 

Vårdnadshavaren loggar in på ”Mina sidor” med bank-id. När beställningen har hanterats får du ett sms när biljetten kan laddas ner till appen.

Steg 2: Skapa ett konto i Värmlandstrafiks app

Du behöver ha Värmlandstrafiks app nedladdad och i den skapa ett konto till vilken grundskolebiljetten laddas ned. Gör så här för att skapa ett konto:

Starta appen

 • Välj “Mitt konto” nederst i Huvudmenyn och klicka på “skapa nytt konto”
 • Godkänn hantering av personuppgifter
 • Mata in ditt mobilnummer (elevens) och klicka på “Skicka” (SMS)
 • Öppna mottaget SMS med avsändare “MobiTime” och klicka på länk (som öppnar appen igen)
 • Gå till appens Huvudmeny och se längst ned att ditt mobilnummer är registrerat

Steg 3: Ladda ner den digital grundskolebiljetten till appen

 • Öppna mottaget sms med avsändare” Skolbiljett” och klicka på länk
 • Klicka på länk till appen “Värmlandstrafik”
 • I appen: Klicka på “Hämta biljett”
 • Se att grundskolebiljetten nu finns i biljettinkorgen

Gymnasiet - ansökan och resor

Ansökan om skolskjuts för kommande läsår ska vara inlämnad senast 15 april för elever som går i anpassad gymnasieskola.

Vid förändringar, som växelvis boende eller särskilda skäl, kan ansökan om skolskjuts göras under läsåret. Handläggningstiden är 14 dagar.

Ansök om skolskjuts för anpassad gymnasieskola

Kontakt

Marita Engdahl är lärare på 75 % och skolskjutsansvarig på 25 %. Du når henne enligt följande.

Mejl och röstbrevlåda

Mejla skolskjuts@kil.se eller lämna röstmeddelande på 0554-193 83

Telefontider

Tisdagar, torsdagar och fredagar 
klockan 8.30-10.00.