Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Skolskjuts

Barn står vid skolbuss

Elever i förskoleklass och grundskola kan få skolskjuts från hemmet där eleven är skriven och till den skola som du har blivit anvisad enligt närhetsprincipen om kraven för skolskjuts uppfylls.

Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i.

Turlistor för skolskjuts

Klicka här för att se turlistor för skolskjuts.

Ansökan

Nedan finns länk till ansökningsformulär för skolskjuts. Handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.

Klicka här för att komma till vårt ansökningsformulär

Avstånd mellan hemmet och skolan

För att eleven ska få skolskjuts gäller följande avstånd mellan hemmet och skolan. Finns det gång- och cykelväg mäts avståndet där. I de fall skolskjuts medges gäller avståndsreglerna även för avståndet mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats.

Förskoleklass-årskurs 3: 1 km

Årskurs 4-9: 2 km

Rätten till skolskjuts är undantagen inom tätbebyggt område
Se sidan 1 för åk F-6 eller sidan 2 för åk 7-9.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Elever kan få skolskjuts även om avståndet är kortare än vad som står ovan. Funktionshinder, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet kan göra att eleven får skolskjuts.

Val av annan skola

Om man väljer en annan skola än den anvisade skolan har man inte rätt till skolskjuts om det innebär en extra kostnad för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende

Man kan få skolskjuts vid växelvis boende. Rätten gäller under följande förutsättningar.

  • Föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis (varannan vecka) hos båda.
  • Båda föräldrarna bor i Kils kommun och minst en av föräldrarna bor inom skolans upptagningsområde.
  • Övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Avboka vid sjukdom eller ledighet

Vårdnadshavare är skyldig att i god tid avboka skolbussen till Värmlandstrafiks Kundservice, 0771-32 32 00, om elev inte ska hämtas på grund av till exempel sjukdom. Detta gäller för elever som inte bor efter färdvägen, utan där skolbussen gör en avstickare för att hämta/lämna elev.

Öppettider hos kundservice

Måndag-fredag kl. 06.00-19.00

Lördag-söndag kl. 10.00-16.00.