Kontaktuppgifter kulturombud

Kultur i Skolan 

Ansvarig Skapande skola F-9
Monika von Wachenfeldt, monika.von-wachenfeldt@kil.se

Kulturombud Sannerud åk 7-9

Helene Balkåsen, helene.balkasen@kil.se

Kulturombud årskurs f-6

Sannerud f-6, peter.magnusson@kil.se

Boda f-6 sofia.ygfeldt@kil.se

Fagerås f-6, annelie.nilsson@kil.se

Dalliden f-6,  sofia.jonsson2@kil.se

Tolita f-6, annelie.nilsson@kil.se

Viksta f-6, gunilla.levein-lawner@kil.se 

Särskolan, camilla.mattson@kil.se

Kulturombud kulturskolan

Elisabeth Johansson elisabeth.johansson01@kil.se

Fokus/temaområden 

Alla elever från f-9 i Kils kommun ska få uppleva och praktisera kultur i skolan. Alla skolor kommer under läsåret 2021/2022 arbeta med temat "Du Jag Vi". Vi kommer fokusera på relationen till sig själv, relationen till varandra och på gemenskapen som vi tillsammans skapar.