Kontaktuppgifter kulturombud

Kultur i Skolan 

Ansvarig Skapande skola F-9
Monika von Wachenfeldt, monika.von-wachenfeldt@kil.se

Kulturombud Sannerud årskurs 7–9

Helene Balkåsen, helene.balkasen@kil.se

Kulturombud årskurs F–6

Sannerud f-6, peter.magnusson@kil.se

Boda f-6, sofia.bergstrom@kil.se

Fagerås f-6, annelie.nilsson@kil.se

Dalliden f-6,  sofia.jonsson2@kil.se

Tolita f-6, annelie.nilsson@kil.se

Viksta f-6, gunilla.levein-lawner@kil.se 

Särskolan, camilla.mattson@kil.se

Kulturombud kulturskolan

Elisabeth Johansson elisabeth.johansson01@kil.se

Fokus/temaområden 

Alla elever från F–9 i Kils kommun ska få uppleva och praktisera kultur i skolan. Alla årskurser kommer under läsåret 2023/2024 få uppleva olika aktiviteter bland annat smide, teater, skapande i färg och form och besök på Värmlands museum.