Dallidenskolan

Dallidenskolan.png

Välkommen till Dallidenskolan! Dallidenskolan är en F-6 skola i centrala Kil med cirka 150 elever. I anslutning till skolan finns två fritidshem som samverkar med F-3.

Skolan kännetecknas av god stämning och erfaren personal. Vi har ett väl fungerande värdegrundsarbete och jobbar aktivt för att skapa trygghet och studiero.

På Dallidens skolområde finns även flera förskoleavdelningar som samtliga tar emot barn i åldrarna 1-5 år.