Gatusopning

gatusopning.jpg

Här hittar du information om gatusopningen. Arbetet är väderberoende, turordningen är preliminär och ändringar kan bli aktuella. 

Nu är det dags att städa bort sand och grus på kommunens gator, gång- och cykelvägar. Väderomslagen den här vintern har gjort att vi fått använda mer grus än tidigare för att kunna halkbekämpa. Det innebär att vårsopningen kommer att ta längre tid än vi är vana. Vi jobbar på så snabbt vi kan, tack för din förståelse!

Så kan du påverka resultatet 

Som fastighetsägare kan du bidra till ett gott sopresultat genom att inte parkera fordon och husvagnar på gatan under tiden för sopning i ditt område. Du kan också hjälpa till genom att sopa ut grus och sand från staket och trottoarer.

Preliminärt sopningsschema våren 2024

Turordningen är preliminär och ändringar kan bli aktuella. 
Vi uppdaterar schemat veckovis. 

Vecka 13-14 Högboda 

Vecka 13-15 Resecentrum, gång- och cykelvägar, Storgatan, inre Kil

Vecka 15 Fagerås, Hannäs, Lersätter

Vecka 15-16 Dalliden, Karlslund

Vecka 16-17 Runnevål och gamla Runnevål

Vecka 17-18  Stenåsen

Vecka 18-19 Kilslund, Mon, Mons backe,

Vecka 19-20 Skomitta, Jonsbol, Fryksta, Viksta by, Lövenstrand 

Vecka 20-21 Industriområdet Lersätter