Trygghetsgruppen

Kilsmiljö, två personer i motljus

Vi vill att du ska känna dig trygg, säker och må bra i Kils kommun. Vi vet att det inte är en självklarhet, därför arbetar vi med de här frågorna i olika forum. Ett av dessa är trygghetsgruppen.

Gruppen består av representanter från kommunens alla sektorer, till exempel förebyggargruppen, ungdomsgården, skolhälsovården och socialt ansvarig samordnare. Arbetet utgår från det medborgarlöfte som kommunen och polisen har tagit fram tillsammans.

Trygghetsgruppen arbetar med folkhälsofrågor, brottsförebyggande och ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Med i gruppen finns också säkerhetskoordinator från säkerhetsavdelningen på räddningstjänsten. Trygghetsgruppen har också nära samarbete med kommunpolisen.

Gruppen har möte varje månad och går då igenom den aktuella lägesbilden och arbetar med prioriterade områden, till exempel suicidprevention.

Trygghetsgruppen lyfter också händelser som skapar oro och tar gärna emot tips från allmänheten angående sådant som väcker oro. Brott ska alltid anmälas.

Gör så här för att anmäla:

  • SOS Alarm, 112 (vid akuta fall och pågående brott)
  • Polisen, 114 14 (för att göra en anmälan eller lämna tips)
  • Maria IJmker Snell Fältsekreterare/ANDTS-samordnare, 0554-195 37,  (för mer information, frågor och funderingar)