Skyddsrum i Kil

En sådan här skylt sitter det på alla skyddsrum i Sverige.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. 

Så hittar du skyddsrum i Kil

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på sin webbplats en karta med alla skyddsrum.