Frivilliga resursgrupper (FRG)

Frivilliga resursgrupper, FRG, är en form för samarbete mellan en kommun och frivilliga.

Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar. FRG kan naturligtvis göra insatser även vid andra former av extraordinära händelser.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Civilförsvarsförbundet samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Karlstadsregionens civilförsvarsförbund 

Karlstadsregionens civilförsvarsförbund samordnar FRG i Grums, Forshaga, Hammarö, Munkfors, Karlstad och Kils kommuner med Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund som uppdragsgivare.

FRG kan stödja en kommun vid en större händelse eller extra ordinär händelse som till exempel

  • större vattenläckor/översvämningar
  • större strömavbrott
  • större skogsbränder mm

Kontaktperson till FRG i Karlstadsregionen är Bosse Jefflén, 070-206 09 62

Länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Länk till civilförsvarsförbundet