Klara krisen

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det gör du genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand.

Vad kan hända

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Kommunen har planer

Samhällsaktörer, som kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade. Den som kan bör förbereda sig på att kunna klara sig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

Kils kommun har planer för att klara samhällsviktig verksamhet under störningar och kriser bland annat en plan för dricksvattenförsörjning. Vi har planerade platser och rutter för utkörning av dricksvatten. Vid en situation kommunicerar Kils kommun var du kan hämta vatten. Om digitala kanaler ligger nere så kommer vi bland annat att kommunicera via våra informationspunkter.

Förbered dig

Det är viktig du ser till att ha dunkar eller kärl för att hämta vatten om ditt dricksvatten försvinner eller blir förorenat. 

Läs mer om hur du kan klara krisen på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.