Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av Polismyndighetens styrmodell. Det är lokalpolisområde Karlstad (LPO Karlstad) som lovar att genomföra och kommunicera åtgärder.

LPO Karlstad gör detta tillsammans med Kils kommun som gemensamt genomfört medborgardialog i form av enkäter. Vi har tillsammans analyserat medborgardialogen och andra tillgängliga datakällor för att ringa in aktuella problemområden.

Problemområde:

Den sammanvägda bilden av de problemområden som finns i Kils kommun är:

 1. Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt tobak.
 2. Stölder och inbrott.
 3. Trafikbrott

Dessa tre områden har gemensamma beröringspunkter.

LPO Karlstad och Kils kommun kommer inrikta arbetet mot narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet samt tobak bland ungdomar och unga vuxna.

 • Medborgarlöftet gäller från 1 januari 2020 – 31 december 2022, med möjlighet att revidera vid årsskiftet 2020/ 2021 samt 2021/ 2022.

 • Uppföljning ska genomföras tillsammans varje år. LPO Karlstad är sammankallande och leder uppföljningen och kommuniceringen av hur arbetet fortskrider.

Polisen och kommunen kommer tillsammans att:

 • Genomföra tillsyn mot verksamhet som innehar alkoholtillstånd.
 • Genomföra tillsyn mot verksamhet som säljer tobak.
 • Genomföra informationsutbyte och samverkan i insatser mot ungdomar och unga vuxna för att effektivisera hanteringen av ärenden.
 • Genomföra riktade informationskampanjer inom ramen för det systematiska ANDT-arbetet, exempelvis till föräldrar med skolelever.

Lokalpolisområde Karlstad kommer att:

 • Fotpatrullera med uniformerad personal på utvalda platser och tidpunkter.
 • Genomföra en insats per år mot försäljning av alkohol och narkotika, inriktat mot ungdomar och unga vuxna, om underrättelseläget medger detta.
 • Genomföra minst en trafikkontroll varannan vecka i kommunen.
 • Erbjuda varje högstadieskola besök och information om brottsförebyggande åtgärder, alkohol och narkotika.

Kils kommun kommer att:

 • Utveckla och utöka arbetet med barn och ungdomar i riskzonen.
 • Fortsätta utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst.
 • Prioritera fältgruppens arbete under högriskhelger.
 • Inventera platser som behövs göras mer trygga.