Lagar

Riksdagen beslutar om våra lagar. En förordning är beslutad av regeringen och underordnad lagarna. Regeringen utfärdar också myndighetsinstruktioner som bland annat reglerar myndigheternas arbetssätt och organisation.

Ett stort antal lagar och förordningar reglerar arbetet med samhällets krisberedskap.

Här hittar du länkar till de viktigaste lagarna