VA-arbeten på Skogsvägen, etapp 2

Vi byter ut vatten- och avloppsledningar som ligger i gatan på Skogsvägen, mellan Västra torggatan och Granvägen. Samtidigt passar vi på att bredda gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten.

Vi inleder arbetet 22 april och beräknar vara klara under september.

  • Arbetsfordon och begränsad framkomlighet, följ skyltning och anvisningar på plats.
  • För att kunna bredda gång- och cykelvägen tar vi bort parkeringarna längs södra sidan av gatan. Här kommer du inte längre att kunna parkera.
  • Under arbetet behöver vi vid ett fåtal tillfällen stänga av vattnet under cirka tre timmar. Berörda närboende får direktinformation.

Vi ber om överseende med eventuella störningar. När projektet är klart kommer vi ha nyare vattenledningar, högre trafiksäkerhet och en mer tillgänglighetsanpassad gång- och cykelväg.

kartbild_inzoomad med utmärkning.jpg

Bilden visar den etapp av gatan där vi utför arbetet: Skogsvägen mellan Västra torggatan och Granvägen.