Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Som en viktig samhällsaktör gör vi naturligtvis allt som står i vår makt för att förebygga kriser. Men ibland är både oturen och olyckan framme, och då gäller det att hantera situationen så snabbt som möjligt, även när det gäller information och varningar.

Därför använder vi ett system som heter VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, bestående av radio, tv och utomhusljudsignaler (Hesa Fredrik).

Banner för nytt VMA via telefon. Text: Katastrofer och elände. Nu i en telefon nära dig.Snabbare varning - ökad trygghet

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletterar SOS VMA med varningar via telefon från och med 1 september 2014.

Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

VMA test

Klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas det utomhuslarm som ska varna oss för fara.

Larmet hörs över stora delar av Kils kommun.

Signalen är uppbyggd på följande sätt:

Bild VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Sju sekunder långa tonstötar med 14 sekunders mellanrum under två minuter varnar för fara. När du hör denna signal ska du:

  • gå inomhus,
  • lyssna på radio (P4),
  • stänga fönster, dörrar och ventilation.

När faran är över sänds en sammanhängande 30 sekunder lång signal.

Bild Fara över