Trygg och säker

Lagning av vattenläcka

Vid samhällsstörningar, svåra olyckor, naturkatastrofer, giftutsläpp eller något annat allvarligt använder vi kommunens webbplats som en prioriterad informationskanal.

Stor störning eller kris

Vid en stor störning eller en kris publicerar vi störningsmeddelande under toppmenyn på webbplatsens alla sidor. Ibland kontaktar vi direkt berörda via vår SMS-tjänst (kolla så du har rätt uppgifter) eller med pappersinformation i brevlådan.

Om vi inte kan använda ordinarie kanaler så har vi fem informationspunkter dit du kan ta dig för att få information. 

Störningar och pågående arbeten

Vi informerar om störningar och pågående arbeten genom färgade runda knappar som syns på varje sida - lite olika beroende på var på sidan om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Räddningstjänst

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i Kil. Förebyggande arbete är en viktig del i deras arbete. På Räddningstjänsten i Karlstadsregionens webbplats kan du läsa hur du förebygger olyckor, säkerhet i hemmet och eldning med mera.