Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Dallidenskolan

Telefon och e-post

Rektor: Anna Fransson, 0554-194 36
Personalrum: 0554-192 63
Kök: 0554-192 64
Skolsköterska: 0554-192 07

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Hälsostigen 2
Box 88
665 00 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Sjuk- och frånvaroanmälan

På Dallidenskolan har vi som rutin att vi ringer och eftersöker elever som inte kommit till skolan kl. 08:15 (och som inte är sjukanmälda).
Elever har närvaroplikt och skolplikt.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara noggranna med att göra anmälan om sjukdom direkt på morgonen. Ring varje dag ditt barn är sjukt om du inte direkt kan säga att det rör sig om en längre sjukperiod.

Sjuk och frånvaroanmälan

Om en elev avviker under skoldagen, letar vi först på skolan en kortare stund. Om vi vet att eleven gått från skolområdet, söker vi omgående vårdnadshavare för att kunna samarbeta kring sökandet.

Beslut om ledighet

Lärare kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Längre sammanlagd ledighet än 10 dagar beslutas av rektor. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Här hittar du blankett för ledighetsansökan.