Ordningsregler

Alla elever och all personal på Dallidenskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet.

På skolan ska alla känna sig trygga och välkomna. Tillsammans vill vi skapa en rofylld och trygg miljö som underlättar inlärning och social utveckling. Skolans ordningsregler har arbetats fram i samarbete med alla klasser och skolans elevråd.  

Ordningsregler läsåret 23/24

Alla på Dallidenskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet. Tillsammans ska vi skapa en skola som ger förutsättningar för social utveckling och främjar elevernas kunskapsutveckling.

Våra ordningsregler bygger på ansvar, respekt och trygghet.

 • Vi bryr oss om varandra.
 • Vi gör vårt bästa i skolarbetet.
 • Vi bidrar till arbetsron genom att inte störa andra.
 • Vi är rädda om skolans saker.
 • Både vuxna och barn använder ett trevligt språk mot varandra.
 • Vi visar hänsyn till varandras olikheter och accepterar inte mobbning, våld, kränkningar och rasism.
 • Vi har hjälm på oss när vi åker något med hjul på skolgården.
 • Vi lämnar inte skolans område utan tillåtelse.

Om någon bryter mot reglerna får man en tillsägelse. Fortsätter beteendet sker följande i stigande ordning:

 1. Enskilt samtal med mentor.
 2. Mentor samtalar med vårdnadshavare och elev.
 3. Enskilt samtal med rektor.
 4. Vid upprepade brott mot reglerna kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och mentor. Ärendet bereds i elevhälsoteamet.

Sker något allvarligt kontaktas alltid hemmet direkt. Elev som medvetet förstör skolans saker kan bli ersättningsskyldig.