Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Dallidenskolan

Telefon och e-post

Rektor: Anna Fransson, 0554-194 36
Personalrum: 0554-192 63
Kök: 0554-192 64
Skolsköterska: 0554-192 07

Elevhälsan

Sjuk- och frånvaroanmälan

Adress

Hälsostigen 2
Box 88
665 00 KIL

Karta

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ordningsregler

Alla elever och all personal på Dallidenskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet.

På skolan ska alla känna sig trygga och välkomna. Tillsammans vill vi skapa en rofylld och trygg miljö som underlättar inlärning och social utveckling. Skolans ordningsregler har arbetats fram i samarbete med alla klasser och skolans elevråd.  

Ordningsregler läsåret 2021-2022

Alla på Dallidenskolan ska jobba för att främja trivsel och trygghet. Tillsammans ska vi skapa en skola som ger förutsättningar för social utveckling och främjar elevernas kunskapsutveckling.

Våra ordningsregler bygger på ansvar, respekt och trygghet.

 •  Vi bryr oss om varandra.
 •  Vi gör vårt bästa i skolarbetet.
 •  Vi bidrar till arbetsron genom att inte störa andra.
 •  Vi är rädda om skolans saker.
 •  Både vuxna och barn använder ett trevligt språk mot varandra.
 •  Vi visar hänsyn till varandras olikheter och accepterar inte mobbning, våld, kränkningar och rasism.
 •  Vi har hjälm på oss när vi åker något med hjul på skolgården.
 •  Vi lämnar inte skolans område utan tillåtelse.

Om någon bryter mot reglerna får man en tillsägelse. Fortsätter beteendet sker följande i stigande ordning:

 1. Enskilt samtal med mentor.
 2. Mentor samtalar med vårdnadshavare och elev.
 3. Enskilt samtal med rektor.
 4. Vid upprepade brott mot reglerna kallas eleven tillsammans med vårdnadshavare till samtal med rektor och mentor. Ärendet bereds i elevhälsoteamet.

Sker något allvarligt kontaktas alltid hemmet direkt. Elev som medvetet förstör skolans saker kan bli ersättningsskyldig.