Styrdokument

Verksamhetsområde/ansvarsområde

Skolans och förskolans mål anges i de nationella måldokumenten skollag, förordning, läroplan och kursplaner.