Studiefinansiering

Du som studerar på vuxenutbildningen har möjlighet att söka studiemedel eller studiestartstöd.

CSN

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för studier inom grundläggande och gymnasial utbildning.

Du ansöker om studiemedel på CSN:s hemsida.
I din bekräftade studieplan framgår poäng och kurstid.

Kom ihåg att skicka in din studieförsäkran till CSN i samband med kursstarten. 

Studiestartstöd

Studiestartstödet är ett bidrag som är till för dig som

  • har en kort utbildning och behöver utbilda dig på grundskole - eller gymnasienivå
  • är 25 – 56 år
  • är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
  • inte haft studiemedel under de senaste 3 åren
  • kan studera på minst 50 % av heltid i minst tre veckor

Har du rätt till studiestartstöd?

Läs mer om studiestartstöd