Komvux som anpassad utbildning

Välkommen till Komvux som anpassad utbildning för dig som är över 20 år. Undervisningen är i Karlstad och sker i små grupper.

Målet för utbildningen är att du med intellektuell funktionsnedsättning ska få stöd i ditt lärande. Du ska få möjligheter att

  • utveckla dina kunskaper och din kompetens, 
  • stärka din ställning i arbets- och samhällslivet och
  • underlätta din personliga utveckling.

Innan du börjar får du träffa en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans tittar vi på dina tidigare kunskaper och erfarenheter från utbildning och sysselsättning.

Utbildningen

Du har en egen studieplan och läser bara det du har behov av. Du kan läsa på en nivå som motsvarar grundläggande nivå och gymnasial nivå. När du läser läser på grundläggande nivå och gymnasial nivå får du betyg. Heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng per vecka. Utbildningen kostar ingenting. 

Studiestöd

Du kan söka studiestöd via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Behöver du mer information eller hjälp?

Vuxenutbildningen i Kil kan ge dig mer information om studierna. Vi kan också hjälpa dig med ansökan till utbildningen liksom ansökan om studiestöd.

Studie- och yrkesvägledare

Thomas Möller

thomas.moller@kil.se
0554-191 35