Anpassade grundskolan

Vi tar emot barn som efter utredningar bedömts ha rätt till anpassade grundskolan.

Anpassade grundskolan har nio årskurser. Utbildningen är individuellt anpassad till varje elevs förutsättningar och motsvarar grundskolans innehåll så långt det är möjligt.

Anpassade grundskolan finns i lokaler på Sannerudsskolan f-6 och på Sannerudsskolan 7-9.

Mottagande i anpassade grundskolan

Placeringar i anpassade grundskolan sker alltid i samråd med vårdnadshavarna.

För att bli erbjuden en plats i anpassade grundskolan gör vi först en utredning. Utredningen görs i samråd med vårdnadshavare och består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Olika former av anpassad grundskola

Undervisningen är organiserad på olika sätt för att eleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång.

Olika varianter för undervisningen:

  • eleven går i en anpassad grundskoleklass
  • eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass
  • eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen.

    En anpassad grundskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet.

För elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns inriktningen träningsskola där eleven istället jobbar utifrån ämnesområden.

Kurs- och timplaner

Anpassade grundskolan