Fageråsskolan

Fagerås Skola

Fagerås skola är en F-6 skola och ligger på landsbygden cirka 1 mil utanför Kil. Skolan har en fritidsavdelning som också samverkar med förskolan vid öppning och stängning. 

Fagerås skola erbjuder eleverna flera möjligheter till olika utomhusaktiviteter vid raster och fritidsverksamhet. Skolgården har varierande ytor av gräs och asfalt lämpliga till lek och rörelse av olika slag. I direkt anslutning till skolan ligger en vacker granskog till glädje för både lek som lärande.

Klicka på länken för att komma till Fageråsskolans sida i skolportalen.