Fageråsskolan

Fagerås Skola

Fagerås skola är en F-6 skola och ligger på landsbygden cirka 1 mil utanför Kil. Skolan har en fritidsavdelning som också samverkar med förskolan vid öppning och stängning. Vårterminen 2021 går det 90 elever på skolan.

Fagerås skola erbjuder eleverna flera möjligheter till olika utomhusaktiviteter vid raster och fritidsverksamhet. Skolgården har varierande ytor av gräs och asfalt lämpliga till lek och rörelse av olika slag. I direkt anslutning till skolan ligger en vacker granskog till glädje för både lek som lärande.

Läsåret 2020/21 lägger skolan extra fokus på att göra bra undervisning ännu bättre. Lärarna samverkar mycket kring arbetet att stärka elevernas relationer till varandra och till sina skolämnen. Vårt syfte och är att höja samtliga elevers kunskaper och studieresultat ännu lite mer.

Klicka på länken för att komma till Fageråsskolans sida i skolportalen.